Skrivelse til Teknik og Miljø vedr. øget trafik på Ørnevænget

Bestyrelsen har den 21. februar 2022 sendt en skrivelse til rådmand Steen Stavnsbo på foranledning af trafikudvalget, der foreslår, at Peters salgsbod flyttes til parkeringsområdet ved vendepladsen. Forslag og argumenter kan ses af vedhæftede skrivelse og kort.