Olieudslip – Fasanvænget 1

Ole Lund, Fasanvænget 1, har haft et meget kedeligt uheld med olieudslip fra et rør i huset. Skaden er meldt til forsikringen og olieskadefonden, og der er foretaget miljøundersøgelser. Arbejdet med at udbedre skaden er godt i gang, hvilket man kan se af det opbud af materiel, der er omkring huset.  Al jord under tilbygningen fjernes og der lægges ny ”ren” jord på. Tilsyneladende er der – heldigvis –  ikke olie i jorden under hovedhuset. Arbejdet forventes at vare ca. et halvt år.

Skt. Hans aften tilbage i 2021

Der bliver alligevel afholdt Sankt Hans aften i Mariendal Havbakker i 2021. Det har den nye bestyrelse besluttet på sit konstituerende møde umiddelbart efter GF den 11. juni 2020. Se nærmere i juni nyhedsbrevet.