AURA fibernetaftalen

Praktisk håndtering af fibernetaftalen med Aura Energi

Har man tilsluttet sig fibernet via Aura Energi følger nedenfor de helt overordnede praktiske regler for hhv. tilmelding og midlertidig afmelding eller opsigelse af abonnementet. Reglerne kan især være relevante, hvis man fx lejer sit sommerhus ud i kortere eller længere perioder, eller hvis man kun benytter sit hus dele af året.

Reglerne kan være lidt kryptiske at forstå og udrede ud fra det meget omfattende dokument Abonnementsvilkår Waoo!2016 Aura Fiber, som kan læses her.

Pixi-pixi udgave af vilkårene

Tilmelding og afmelding

Kontakt kundeservice på tlf. 87 92 55 77. Tryk 1 for info. Det fungerer meget fint, som regel ingen kø, og man får en meget hjælpsom betjening .

Tilslutningstid efter tilmelding

5-10 dage, som regel blot et par dage.

Afmeldings- eller opsigelsestid

 30 dage fra en given dato.

Opsigelse

Opsigelse af aftalen/kontrakten bevirker, at kontrakten lukkes. Ved gentilmelding åbnes en ny kontrakt, hvilket betyder, at der skal etableres et nyt PBS nummer.

Midlertidig afmelding

Midlertidig afmelding betyder, at man ved en given afmelding meddeler et tidspunkt for genindtræden i aftalen, fx et halv år senere. Der er ingen tidsfrister for, hvornår en genåbning kan finde sted.

Den opgivne dato for genindtræden er ikke bindende. Ønsker man fx at genindtræde før eller efter den opgivne dato, ringer man blot og meddeler dette.

Fordelen ved at melde en dato for genindtræden ud er, at man derved ikke ”lukker” kontrakten eller aftalen, således at man ved genoptagelse af aftalen ikke skal have et nyt PBS nummer. Aftalen kan dermed fortsætte med samme PBS nummer, hvilket er en stor fordel.

Abonnementsperiode

Minimum 30 dage fra tilslutningsdagen.

Betaling

Via PBS.

Selvbetjening online

Online betjening er pt. (21. januar 2017) ude af drift, og der er ingen tidshorisont for, hvornår den igen virker.

Omkostninger

Det er gratis at tilmelde og afmelde.

Grete Duvå
210717
080820 (ajourføring)