AURA fibernetaftalen

Praktisk håndtering af fibernetaftalen med Aura Energi

Har man tilsluttet sig fibernet via Aura Energi følger nedenfor de helt overordnede praktiske regler for hhv. tilmelding og midlertidig afmelding eller opsigelse af abonnementet. Reglerne kan især være relevante, hvis man fx lejer sit sommerhus ud i kortere eller længere perioder, eller hvis man kun benytter sit hus dele af året.

Pixi-pixi udgave af vilkårene

Tilmelding og afmelding
Kontakt kundeservice på tlf. 87 92 55 77. Tryk 1 for info. Det fungerer meget fint, som regel ingen kø, og man får en meget hjælpsom betjening .

Tilslutningstid efter tilmelding
5-10 dage, som regel blot et par dage.

Afmeldings- eller opsigelsestid
 30 dage fra en given dato.

Opsigelse
Opsigelse af aftalen/kontrakten bevirker, at kontrakten lukkes, og man skal aflevere routeren 14 dage efter ophør af aftale. Der er en måneds opsigelse.Ved gentilmelding åbnes en ny kontrakt, hvilket betyder, at der skal etableres et nyt PBS nummer, og routeren skal genetableres. Opsigelse og genetablering er gratis.

Abonnementer
Der er 2 abonnementer

  1. Almindeligt abonnement: kr. 229 pr. måned.
  2. Hvileabonnement
    1. kr. 249 i tilmeldingsperioden
    2. kr. 49 i “hvileperioden”, dvs. ved midlertidig afmelding.

Midlertidig afmelding betyder, at man ved en given afmelding meddeler et tidspunkt for genindtræden i aftalen, fx et halv år senere. Der er ingen tidsfrister for, hvornår en genåbning kan finde sted.

Den opgivne dato for genindtræden er ikke bindende. Ønsker man fx at genindtræde før eller efter den opgivne dato, ringer man blot og meddeler dette.

Fordelen ved at melde en dato for genindtræden ud er, at man derved ikke ”lukker” kontrakten eller aftalen, således at man ved genoptagelse af aftalen ikke skal have et nyt PBS nummer. Aftalen kan dermed fortsætte med samme PBS nummer, hvilket er en stor fordel.

Abonnementsperiode
Minimum 30 dage fra tilslutningsdagen.

Betaling
Via PBS.

Omkostninger
Det er gratis at tilmelde og afmelde.

Grete Duvå
240222