Lokalplaner og kort

Lokalplaner er  vigtige dokumenter, da de regulerer de respektive områder, og derfor har vi valgt at lægge dem, vi er bekendte med,  på hjemmesiden til orientering for alle interesserede.

Århus Kommune, Byplanvedtægt nr. 6
Beder-Malling Kommune Område til sommerhusbeyggelse, feriekolonier samt offentlige formål ved Ajstrup strand, august 1968. Den kan læses  her.

Århus Kommune, Lokalplan nr. 320
Offentligt område ved Mariendal Havbakker, juni 1991. Den kan læses her.

Århus Kommune, lokalplan nr. 558
Område til ferieformål og offentlige formål ved Mågevænget i Mariendal Havbakker, august 1998. Den kan læses her.

Kort er interessante for at få et overblik over et givet område. Vi lægger et kort ind, hvor I kan få et overblik over vores eng og kommunens område.

Dette oversigtskort viser området i Mariendal Havbakker, hvor vores eng støder op mod kommunens område. Vores eng er Mågevænget 64 og har matrikel nr. 24EX Østerlavet, Malling. Kortet ses her.

 

 

 

 

Grete
24. februar 2018