Byggeri i Mariendal

Bent Østergaard Olsen, der ved noget om byggeregler, har sendt os (1. juni 2018) følgende kommentarer og anbefalinger.

Kommentar
Det ser  ud til, at der er et nyt bygningsreglement under opsejling i år 2020, så det er nærmer sig fast arbejde at vedligeholde de tidligere pixibøger (som lå her på siden). Så i stedet for at revidere pixibøgerne får I følgende anbefalinger.

Anbefalinger
Inden du bygger, bør du læse og indrette dit byggeri efter reglerne i:

1) Byplanvedtægt nr. 6, Århus Kommune August 1968.

2) Bygningsreglement 2018 (BR18)

Bemærk! Alle former for byggeri skal indrette sig efter disse regler. Det gælder også Bauhaus-hytter, overdækninger, udestuer, havestuer, garager, carporte, drivhuse osv.

Hvis du er i tvivl (og hvem vil ikke være det), så kontakt en professionel rådgiver eller Aarhus Kommunes afdeling for Bolig og Byggeri (Bygningsinspektoratet).

Bygger du ulovligt, risikerer du, at din nabo klager, og du får besked på at fjerne din nybygning.

Bemærk: Staten foretager hvert andet år flyvning og luftfotografering af hele danmark.
Disse luftfotos danner grundlag for en korttegning, hvor afvigelser i bygningsmassen registreres og udtages til manuel kontrol.

Der er derfor stor sandsynlighed for, at en ulovlig opført bygning vil blive opdaget, og ejeren vil blive bedt om at redegøre for bygningen.

Tak til Bent.

Grete
010618