Brolaug

OLDERMAND

Ole Mogensen (Fasanvænget 7)

Ole Mogensen er vores oldermand, der blev valgt på generalforsamlingen 1. juni 2018.

Henvendelser vedrørende broen bedes sket til oldermanden  på mail olemog@msn.com. 

I juli 2018 nedsatte bestyrelsen et brolaug bestående af

Ole Mogensen (oldermand)
Peter Rasmussen (viceoldermand)
Else Skjødt
Grete Duvå.

Brolauget har  bl.a. til opgave at varetage op- og nedtagning af badebroen, varetage den løbende vedligeholdelse samt udarbejde forslag til anskaffelse af ny bro herunder forslag til, hvornår den skal udskiftes.

Brolauget har på møder i vinterens løb drøftet broens stand og har konstateret, at dens holdbarhed er ved at udløbe. Ole og Peter har derfor undersøgt modeller og priser på en ny bro, og på den kommende generalforsamling i juni 2019 vil oldermand og viceoldermand præsentere bestyrelsens forslag til ny bro samt en finansieringplan.

NB
Broen vil blive opsat søndag den 5.  maj kl. 10.00, og oldermanden har fået løfte fra 7 hjælpere til opsætningen, som bl.a.  vil omfatte  lidt tilpasning af konstruktionen inden pladerne kan lægges på, og der skal sættes 2 nye fødder og en tværstiver på allerførst.

 

 

 

Grete
4. maj 2019