Brolaug

OLDERMAND

Ole Mogensen (Fasanvænget 7)

Ole Mogensen er vores oldermand, der blev valgt på generalforsamlingen 1. juni 2018.

Henvendelser vedrørende broen bedes ske til oldermanden  på  tlf. 20851155

I juli 2018 nedsatte bestyrelsen et brolaug bestående af

Ole Mogensen (oldermand)
Peter Rasmussen (viceoldermand)
Else Skjødt
Grete Duvå.

Brolauget har  bl.a. til opgave at varetage op- og nedtagning af badebroen, varetage den løbende vedligeholdelse samt udarbejde forslag til anskaffelse af ny bro herunder forslag til, hvornår den skal udskiftes.

Ole og Peter har derfor undersøgt modeller og priser på en ny bro og har fået et tilbud på ca. kr. 100.000, som blev præsenteret på generalforsamlingen i juni 2019. Tilkøb af afmontering af broen om efteråret og montering om foråret koster ca. kr. 8.550 pr. gang. Broen forventes udskiftet om et par år.

NB
Det forventes, at broen sættes ud ugen efter pinse, dvs. enten lørdag den 6. juni eller søndag den 7. juni 2020. 

Grete Duvå
27. maj 2020