Brolaug

OLDERMAND

Ole Mogensen (Fasanvænget 7)

Ole Mogensen er vores oldermand, der blev valgt på generalforsamlingen 1. juni 2018.

Henvendelser vedrørende broen bedes sket til oldermanden  på mail olemog@msn.com. 

I juli 2018 nedsatte bestyrelsen et brolaug bestående af

Ole Mogensen (oldermand)
Peter Rasmussen (viceoldermand)
Else Skjødt
Grete Duvå.

Brolauget har  bl.a. til opgave at varetage op- og nedtagning af badebroen, varetage den løbende vedligeholdelse samt udarbejde forslag til anskaffelse af ny bro herunder forslag til, hvornår den skal udskiftes.

Brolauget har på møder i vinterens løb drøftet broens stand og har konstateret, at dens holdbarhed er ved at udløbe. Ole og Peter har derfor undersøgt modeller og priser på en ny bro, og på den kommende generalforsamling i juni 2019 vil oldermand og viceoldermand præsentere bestyrelsens forslag til ny bro samt en finansieringplan.

NB
Broen vil blive taget ned søndag den 1. september 2019 kl. 10.00, og oldermanden har fået løfte fra 9 hjælpere.  Efter endt arbejde serveres der pølser, brød, øl og vand.

Grete
28. august 2019