Hjertestarter

Grundejerforeningen har fået sin egen hjertestarter takket være en stor indsats fra Dorte Nielsen, Falkevænget 4, og den hænger hos Ingrid og Ole Lund, Fasanvænget 1.

Det anbefales, at I alle går ind på www.hjertestarter.dk , således at I er lidt forberedte, hvis uheldet skulle ske, og I står i en akut situation. På  siden er et redningsforløb grundigt beskrevet, dvs. både hvornår man skal bruge hjertestarteren og hvordan.

Klub Mariendal havde planlagt at afholde 2 informationsaftenener i foråret 2020 i Ajstrup Forsamlingshus, henholdsvis onsdag den 1. april kl. 19.00 og tirsdag den 12. maj kl. 19.00. Pga Corona blev arrangementerne aflyst, og KM håber at gennemføre arrangementerne på et senere tidspunkt. Sker det, vil det blive annonceret i god tid.

Grete Duvå
230920