Sankt Hans aften i Mariendal 23. juni

Vi nærmer os vores gode traditionelle Sankt Hans aften, hvor vi håber vejrguderne vil være med os.

Vi mødes kl. 20:00, hvor foreningens formand vil byde velkommen.
Sonja Mikkelsen holder derefter en lille båltale.
Kl. 20:15 tændes bålet. Vi har indkøbt fakler, således at børnene kan hjælpe med at tænde bålet.
Når bålet er godt tændt, vil vi synge de 2 sange, som hører til VORES Sankt Hans aften (sangene uddeles ved bålpladsen).

Medbring gerne stole, mad, vin eller andet godt. Det skulle gerne blive en aften, hvor vi mødes , snakker og hygger os som forening

Venlig hilsen – vi ses
Bestyrelsen