Trafikudvalg

På et bestyrelsesmøde mandag den 3. maj 2021 blev der nedsat et trafikudvalg eller en trafikgruppe, som nu pr. august 2022 består af

Peter Sneftrup (tovholder tlf. 22681571), Bent Østergaard Olsen(referent tlf. 29921386) samt Sonja Mikkelsen (tlf. 61222932)

Gruppen har besluttet at sætte fokus på at finde løsninger til følgende 3 områder:

De nære vænger
dvs. alle veje bortset fra Ørnevænget. Her vil vi lade os inspirere af vores sydlige nabo Ajstrup Strand Grundejerforening, som har fået Aarhus Kommunes tilladelse til at gennemføre en række tiltag. 

Ørnevænget fra Ajstrup Strandvej til bækken
 Vi går i dialog med Kommunen med henblik på trafikforanstaltninger på denne strækning. 

Den overordnede trafikstruktur.
Publikumstrykket på skov og strand fra Marselisborg Lystbådehavn til Norsminde er højt og vil i fremtiden forøges, fordi byen vokser hastigt. Derfor bør infrastrukturen i form af veje, stier og parkeringspladser i området tilpasses for at mindske kaotisk trafik og uhensigtsmæssige parkeringer. På dette område vil vi arbejde sammen med Fællesrådet for Beder-Malling. 

Bent Østergaard Olsen

Red. 050922