Oversigtsforhold

Bestyrelsen har gennem årene fået flere henvendelser vedrørende dårlige oversigtsforhold ved udkørsel fra vore veje, dvs. ud til Ørnevænget og ud til Mågevænget, og vi bliver spurgt, hvad vi gør ved det eller bedt om at sørge for, at bestemmelserne herom overholdes.

Forholdet er reguleret  i

Århus Kommune, Byplanvedtægt nr. 6
Beder-Malling Kommune Område til sommerhusbeyggelse, feriekolonier samt offentlige formål ved Ajstrup strand, august 1968. Den kan læses  her.

nærmere betegnet i  kapitel 5, paragraf 3, stk. 2, som lyder
                 “Hjørnegrunde skal have afbrudt hjørne af 5 m’s længde med lige store vinkler mod vejlinierne”.

Bestemmelsen er klar, men bestyrelsen har ikke nogen kompetence til at regulere en overholdelse af reglerne, det er en kommunal opgave, men bestyrelsen kan gøre opmærksom på reglerne, hvilket vi hermed gør. Vi appellerer til, at lodsejerne sørger for, at oversigten ikke nedsættes af høje hække til gavn for trafiksikkerheden.

 

Grete Duvå
050418