Leje/udlån af telt, borde, stole og grill

Foreningen råder over 

1 telt (købt dec. 2017) 4 x 8 m 

samt 2  store grill, 8 borde til 8 personer og 45  stole (købt 2019).

Udlån
      Telt, grill, borde og stole udlånes GRATIS til VEJFESTER.

Leje
    Grill, borde og stole kan lejes til PRIVATE fester

                                   Priser for leje
                                   1  grill                    kr.     50
                                   1 bord                    kr.     25
                                   1 stol                      kr.     12
                                   1 bord + 8 stole  kr.  100

NB Bestyrelsen har besluttet, at medlemmerne fra 2022 ikke længere kan leje telte. Det skyldes flere ting, bl.a. at teltene ikke afleveres som ønsket, bl.a. tørre og ikke altid ordentligt. Vi havde 2 telte, hvoraf det ene (det lille telt) skulle udskiftes, men bestyrelsen har nu i stedet besluttet ikke at anskaffe et nyt telt og ikke længere at udleje telte.

For leje (af borde, stole og grill) kontakt Benno Nielsen
på tlf. 86 93 27 70
    Betaling  til foreningens konto  2273-0565391585
Husk at anføre navn og sommerhusadresse

Regler for leje 
Lejemålet er indgået, når betaling har fundet sted.

Kalender over udlejning  2024

  •  

VIGTIGT
Telt skal være helt tørt, inden det pakkes sammen, og grill skal afleveres rengjort.

7. marts 2023