Deprecated: Required parameter $force follows optional parameter $file in /customers/f/6/d/mariendalhavbakker.dk/httpd.www/wp-content/plugins/google-document-embedder/functions.php on line 100 Deprecated: Required parameter $post follows optional parameter $field in /customers/f/6/d/mariendalhavbakker.dk/httpd.www/wp-content/plugins/pc-google-analytics/includes/lib/class-pc-google-analytics-admin-api.php on line 281 Nyheder – Forside

Vild natur og strandpark

Aarhus Kommune vokser befolkningsmæssigt og har udviklingsplaner for yderligere bosætning i de fleste af byerne syd for selve Aarhus By.
For at løse de trafikale udfordringer i forbindelse med væksten, har Aarhus Kommune bygget Giber Ringvej, der gør det meget nemmere at komme på tværs af den sydlige del af kommunen, herunder for borgerne længere inde i landet, at komme til de sydlige strande i Kommunen.
Senest har byrådet besluttet at der skal etableres vild natur på store arealer i kommunen, herunder på markarealer ved Fløjstrup og Mariendal skove – og med forventning om, at der skabes adgang for borgerne til at nyde de nye naturområder.
I dag er der allerede en del omvejskørsel for dem, der gerne vil til strandene, fordi en række veje tidligere er blevet lukkede.

På den baggrund har grundejerforeningen i samarbejde med øvrige grund- ejerforeninger i området udarbejdet et forslag, hvori der gives ideer og anvisninger på, hvordan der med en strandpark kombineret med adgang til den vedtagne vilde natur kan etableres et rekreativt knudepunkt med stor kapacitet ved Aarhus Bugten for den sydlige del af kommunens borgere og som udflugtsmål generelt.

Forslaget er afleveret til Aarhus Kommune i forbindelse med borgerind-dragelsesprocessen om vild natur, og indgår nu i Kommunens samlede overvejelser om, hvordan den vilde natur med borgeradgang bedst tilveje-bringes i området ved Fløjstrup og Mariendal Skove.

Se forslag

Broens opsætning

Broen opsættes desværre ikke som tidligere meddelt i denne uge. Grundet sygdom kommer NBC Marine først i uge 18. Dvs. i ugen 1-5 maj 2023. Den faktiske dag angives på hjemmesiden, når vi får besked herom.

Orientering fra Miljøudvalget

Opråb til politikerne forud for byrådsbeslutning om havneudvidelsen og følgevirkninger for naturen syd for Aarhus.

Vedhæftet her er Miljøudvalget for Mariendal Havbakker, Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforeningers henvendelse til byrådet, som blev sendt til hver enkelt byrådspolitiker inden beslutningen. Vedhæftet her er hvad der efterfølgende blev bragt fra Aarhus Kommune og pressen efter byråds-beslutningen.

Indtil videre er faren drevet over, da ansøgningen hos Miljøstyrelsen omkring dumpning ud for Fløjstrup og Mariendal Strand er stillet i bero.

Vi har desværre ingen endelige garantier fået på, at dumpning eller råstofudvinding ikke kan blive en realitet igen senere, når behovet kommer, men vi holder et skarpt øje på hvordan sagen udvikler sig. At vi fik reageret så hurtigt og så mange grundejerforeninger og fællesråd står bag, har gjort et større indtryk på flere byrådspolitikere.

Miljøudvalg

Som konsekvens af det tiltagende pres på natur og havmiljø, i vores rekreative områder syd for Aarhus, besluttede Mariendal Havbakker, Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforeninger den 30. november 2022 at nedsætte et miljøudvalg.

Se mere her

Olieudslip – Fasanvænget 1

Ole Lund, Fasanvænget 1, har haft et meget kedeligt uheld med olieudslip fra et rør i huset. Skaden er meldt til forsikringen og olieskadefonden, og der er foretaget miljøundersøgelser. Arbejdet med at udbedre skaden er godt i gang, hvilket man kan se af det opbud af materiel, der er omkring huset.  Al jord under tilbygningen fjernes og der lægges ny ”ren” jord på. Tilsyneladende er der – heldigvis –  ikke olie i jorden under hovedhuset. Arbejdet forventes at vare ca. et halvt år.