Høringssvar vedr. udvidelsen af Aarhus Havn

Bestyrelsen har den 3. marts 2022 sendt et høringssvar til Trafikstyrelsen og Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. Skrivelsen er tillige støttet af og underskrevet af bestyrelserne i Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening og Grundejerforeningen af 13/9 1973 Kysing Næs. Høringssvaret og underskrivere kan ses her.