Vejlaug

 

VEJLAUG

Bestyrelsen har  et vejlaug bestående af
– Bent Østergaard Olsen (vejformand) bent_olsen@hotmail.com
– Else Skjødt
– Grete Duvå

og vedtaget et kommissorium for udvalget samt en plan for renovering og vedligholdelse af vore veje kaldet  Bedre veje i Mariendal, som du kan læse ved at klikke på titlen

Udvalget har til opgave at komme med forslag til, hvordan vore veje kunne blive bedre, dvs finde gode/bedre og måske også billigere løsninger på vedligeholdelsen af vejene.

Udvalget startede allerede lidt uformelt på opgaven den 2. september 2017, hvor nogle medlemmer var på en grundig besigtigelsestur rundt på alle vejene, og som udløb af turen barslede de med en anbefaling i form af planen Bedre veje i Mariendal Havbakker, Denne plan er nu blevet revideret og foreligger i en version 2.

Har du ideer, forslag eller kommentarer til rapporten eller til vejenes vedligeholdelse generelt er du velkommen til at  kontakte vejformand Bent Østergaard Olsen <bent_olsen@hotmail.com>

 

 

 

 

Grete Duvå
13. november 2018