Vejlaug

VEJENE

Bestyrelsen har  et vejlaug bestående af
– Bent Østergaard Olsen (vejformand)  bent_olsen@hotmail.com
– Else Skjødt

og har vedtaget et kommissorium for udvalget samt en plan for renovering og vedligeholdelse af vore veje

Udvalget har til opgave at komme med forslag til, hvordan vore veje kunne blive bedre, dvs finde gode/bedre og måske også billigere løsninger på vedligeholdelsen af vejene.

Udvalget startede på opgaven i september 2017. Der blev foretaget  besigtigelsesture rundt på vejene og på vejene i Ajstrup,  og der blev udarbejdet en anbefaling i form af en vedligeholdelsesplan, hvis overordnede mål var, at vore veje skulle være OK, men ikke perfekte, for det kunne de aldrig blive.

Ifølge den har vi  vedligeholdt vore veje med knust beton, og vedligeholdelsen er foretaget af et team på 10-14 frivillige medlemmer under “ledelse” af Bent Østergaard.

Da ordningen startede, blev det besluttet at evaluere forløbet i 2020 i form af en generalforsamlingsbeslutning om det videre forløb. På GF den 30. oktober 2020 blev det  besluttet at fortsætte behandlingen med knust beton. En ny evaluering vil finde sted i 2023.

Som beslutningsgrundlag havde bestyrelsen udsendt følgende materiale

Bilag 1 Vedligeholdelse af vore veje
Bilag 2 Vedligeholdelse af vejene i Mariendal Havbakker

Har du ideer, forslag eller kommentarer til vejenes vedligeholdelse generelt,  er du velkommen til at  kontakte vejformand – Bent Østergaard Olsen på
tlf. 2992 1386

Red. 050922