Vejlaug

VEJLAUG

Bestyrelsen har  et vejlaug bestående af
– Bent Østergaard Olsen (vejformand)  bent_olsen@hotmail.com
– Else Skjødt
– Grete Duvå

og har vedtaget et kommissorium for udvalget samt en plan for renovering og vedligholdelse af vore veje

Udvalget har til opgave at komme med forslag til, hvordan vore veje kunne blive bedre, dvs finde gode/bedre og måske også billigere løsninger på vedligeholdelsen af vejene.

Udvalget startede på opgaven den 2. september 2017, hvor nogle medlemmer var på en grundig besigtigelsestur rundt på alle vejene, og som udløb af turen barslede de med en anbefaling i form af en vedligeholdelsesplan.

I løbet af 2019 har vejformanden gennemført  6-7 lappedage med hjælp fra et team på  6-9 medlemmer.

Har du ideer, forslag eller kommentarer til vejenes vedligeholdelse generelt,  er du velkommen til at  kontakte vejformand Bent Østergaard Olsen på tlf. 51801796.

Grete Duv
23. september 2020