Snerydning

Snerydning i Mariendal Havbakker
Retningslinier

Formanden for vejlauget, Bent Østergaard Olsen, Høgevænget 3, 8330 Beder, har fra vinteren 2018/2019 ansvar for rekvirering af snerydning. Er han forhindret, har formanden for grundejerforeningen,  ansvaret.

Hvornår foretages snerydning ?

Der kan selvfølgelig være delte meninger om, hvornår det er påkrævet at få ryddet sne, og vejformanden henstiller, at man ikke ringer til ham for at fortælle, om der ligger sne!

Helt overordnet foretages snerydning, når vejformanden skønner det, og der foretages IKKE snerydning ved snelag på under 8 cm

Formanden vil ifm sin afgørelse orientere sig om snerydning i kommunen.

Bent vil anlægge en nøgtern holdning til snerydning.

Hvis f.eks. DMI lover tø samme dag og forventer, at sneen er smeltet inden solnedgang, vil der ikke blive tilkaldt snerydning.

Hvis bilerne let kan køre, vil der heller ikke bliver tilkaldt snerydning.

Vil der blive foretaget glatførebekæmpelse ?

Ja, der vil blive rekvireret grusning med såkaldt befugtet grus, hvis        vejformanden skønner, at et evt. ispanser er til gene og til fare for trafikanterne.

Hvor finder jeg info om snerydningssituationen

På hjemmesiden vil der løbende blive orienteret om snerydningssituationen under NY INFO.

Er man utilfreds ?

1) med vejformandens håndtering og beslutninger, kan man sende en sms på 29921386 eller mail bent_olsen@hotmail.com. Men Ring IKKE – dækningen er ringe, og telefonen besvares ikke!

2) med kriterierne for rekvirering af snerydning kan man kontakte bestyrelsen (formand Else Skjødt) formand@mariendalhavbakker.dk.

.

070622