Eng- og strandudvalg

Bestyrelsen nedsatte på sit møde den 30. april 2018 et strand-, eng- og naturudvalg med følgende sammensætning
Else Skjødt (engformand),  formand@mariendalhavbakker.dk
– Benno Nielsen
– Bent Hansen
– Grete Duvå
og bestyrelsen har – i samarbejde med udvalget – udarbejdet et kommissorium, der indeholder opgaver og retningslinier for udvalgets arbejde.

Udvalget har som primær opgave at udarbejde en konkret plan for den årlige pleje af eng og strand samt at komme med forslag til bestyrelsen vedrørende dens samarbejde med kommunen om pleje af kommunens område og af bækken.

Bestyrelsen ønskede i efteråret 2017 – efter i et par år at have haft køer græssende på området om sommeren – at få mere viden om engpleje og om muligheden for at få en smuk/smukkere eng –  via anerkendte eksperter og bestilte en evaluering hos HabitatVision, hvilket mundede ud i rapporten: Kortlægning af plejebehov af eng og overdrev ved Ajstrup Strand. Af rapporten fremgår, at græsningstrykket  fra starten har været en usikker faktor for et projekt med køer, da der var tvivl om, hvor stort et tryk, arealet kunne bære. Derfor besluttede bestyrelsen at stoppe koprojektet i efteråret 2017.

Udvalget har siden efteråret 2018 arbejdet med at forberede konkrete forslag til behandling på den kommende generalforsamling den 7. juni 2019 vedrørende de næste års pleje af eng og strand. Udvalget mærker stor interesse fra beboerne for eng, strand og natur og  imødeser derfor stor interesse for emnet på generalforsamlingen.

Grete Duvå
280319