Ny (midlertidig) bestyrelse og nyt om broen

Formanden har i dag sendt en mail til medlemmerne, hvori der bl.a. orienteres om den nye bestyrelse (NB sidder kun til GF) og om den nye beslutning for placering af broen. Mailen kan ses her.

I mailen refereres til referat af bestyrelsesmøde mandag den 3. maj 2021. Referatet er her.

A propos bro og det interessante, at den første bro blev sat op i 1951, har en af de beboere, der har boet i Mariendal i en “menneskealder” sendt os denne Historien om badebroen i Mariendal Havbakker. Den ligge på hjemmesiden under menuen ForeningenHistorie, men den kan også ses her.