Haveaffald på bålpladsen 2018

Bestyrelsen har besluttet, at adgangen til bålpladsen for haveaffald åbnes den 1. maj og lukkes den 10. juni, dvs. godt en uge inden Sankt Hansaften, hvilket giver mulighed for, at affaldet kan tørre.

VIGTIGT: Der må KUN lægget affald, der er let brændbart – altså IKKE græs og store kævler. Begge dele blev smidt på bålet sidste år, og det er forbundet med store omkostninger for foreningen at rydde op efter et sådant bål.