Ny info

Engprojekt

Kreaturerne er nu kommet ned på engen, det skete fredag den 24. juni over middag. De går nu og græsser og kan nyde, at der er rigeligt med græs til dem.

Billedet herunder er fra en naturvandring i vores område i september 2014 med biolog Bjarke Dehli fra Aarhus Kommune. Det var efter dette arrangement, at ideen til græsningsprojektet på engen opstod. Vi står på den mark, hvor “vores” køer har gået, indtil de kom ned på engen, og vi hyggede os alle i “samværet” med køerne.

27. juni 2016

Nogle gode stemningsbilleder fra udsætningen taget af Carlo.

2136

10. juli 2016

Indbydelse til Generalforsamling 2016

Kære Medlemmer!

Der indbydes hermed til den årlige generalforsamling, som afholdes
mandag den 6. juni 2016 kl. 19.30 i Malling Sognegaard (se menuen Generalforsamling).
Kom venligst i god tid. Lokalet åbner kl. 19.00, hvor vi er klar til registrering og udlevering af stemmesedler.
Følgende er vedhæftet: Dagsorden for generalforsamlingen, regnskab for 2016, reviderede vedtægter for Grundejerforeningen.
Badebroen
Opsætning af badebroen var planlagt til opsætning lørdag den 21. maj. Desværre er der opstået nogle praktiske problemer, og vi har derfor, i samarbejde med oldermanden, valgt at udsætte opsættelsen. Det endelige tidspunkt for opsætningen vil vi annoncere på vores nye hjemmeside www.mariendalhavbakker.dk
Engen
På hjemmesiden vil vi også orientere om hvornår kreaturerne kommer på engen. Transport af kreaturerne kommer til at foregå på en vogn, og det vil ske i løbet af uge 22 eller uge 23. Det endelige tidspunkt bekendtgøres på hjemmesiden, sammen med øvrige meddelelser og annonceringer.
Har du brændbart organisk materiale, så er adgangen med trailer og mindre køretøjer til bålpladsen åben for enden af Mågevænget frem til onsdag den 22. juni kl. 14.00. Kom med alt hvad I har fra haven, og som er egnet til et godt og miljøvenligt bål.
Vejene – og ingen parkering på vejene den 23. og 24 maj 2016
Som I sikkert har opdaget, så er vores entreprenør, Rasmus Pedersen, påbegyndt med at renovere vejene og opfylde de mange huller. Når dette arbejde er udført, så bliver vejene ”høvlet” med en ny vejhøvl, som Rasmus har anskaffet. For at få plads på vejene til at udføre denne opgave, er det vigtigt, at alle personbiler og andre køretøjer bliver parkeret på Jeres egen grund, eller nede på engen ved Mågevænget.
Vi henstiller derfor til, at der er fri passagen og ingen parkerede biler i dagene mandag den 23. og tirsdag den 24. maj.
Sankt Hans Aften, torsdag den 23. juni 2016
Programmet for Sankt Hans Aften er næsten på plads, og vil være klar til udlevering på generalforsamlingen. Programmet vil blive annonceret i vore standere, ligesom vi også vil omtale alle detaljer på hjemmesiden www.mariendalhavbakker.dk (bemærk at hele teksten skrives i ét ord uden mellemrum).

Tilbage til Generalforsamlingen. Vi håber på stor tilslutning og glæder os til at se Jer, og jeg vil ved samme lejlighed opfordre de mange nye medlemmer til også at deltage.
Venlige hilsener – på gensyn den 6. juni – og god sommer!

Sankt Hans aften

Download (PDF, Unknown)

Sankt Hans aften blev en typisk dansk sommeraften med en blanding af dramatisk regn- og tordenvejr og senere en smuk stille aften og nat, hvor bålet først endelig tog fat. De, der blev så længe, nød den særlige stemning med det sene bål.

Det styrtregnede først på aftenen, og alle søgte i ly under teltet. Flemming bød velkommen og som et “tilskud” til det i øvrigt gode humør hos de fremmødte bød foreningen på gratis “drinks”, indtil bålet blev tændt.

Trods det lidt lunefulde vejr blev det en dejlig aften med god musik og underholdning. Tak til alle fremmødte, fordi de trodsede vejret og bidrog til en hyggelig aften.

Carlo tog nogle dejlige billeder, her er et udpluk.

21CEL1620C1915C121110C98C7D765D18

10. juli 2016

Vores veje er fællesveje

Fælles veje betyder, at vi har et fælles ansvar for at, vi kan komme frem – hele året.
Parker venligst din bil inde på din parcel, hvor der SKAL være plads til mindst 1 bil.
Hvis du midlertidigt må parkerer på vejen, så tag hensyn til dine naboer. Tak!

GODT NYTÅR

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og deres familier et rigtig godt nytår.

Samtidig siger vi tak for det år, der er gået, tak for de mange venlige tilkendegivelser, vi har fået, med anerkendende ord og med konstruktive forslag til forbedringer.

Vi ser frem til et nyt år med godt samarbejde og godt sammenhold.

Inden længe vil formanden udsende sit første nyhedsbrev i det nye år med opdateringer på foreningens arbejder, herunder planer og aktiviteter.

Forskningsprojekt ved Fløjstrup

Søndag den 23. november 2014 var der igangsætning af det ny skovprojekt ved Fløjstrup.

Ved Fløjstrup syd for Aarhus rejser Aarhus Kommune og Aarhus Universitet i fællesskab en skov på 5 hektar. Udover at skoven beskytter grundvandet, skal den de næste mange år fungere som forskningsområde for, hvordan man kan sikre biodiversitet, når man planter ny skov.

I dag er de 5 hektar jord ved Fløjstrup blot en gold mark. Men i løbet af de næste mange år, 300 for at være præcis, vil der på marken skyde en skov op. Vel at mærke ikke en helt almindelig skov. For selvom skoven består af træer, skal skovrejsningen foregå på fire forskellige måder som led i et storstilet forsøg. Forskere fra Aarhus Universitet vil nemlig gerne undersøge naturudviklingen i forskellige skovrejsnings metoder.