Generalforsamling afholdes fredag den 30. oktober 2020

Formanden har den 8. oktober 2020 udsendt indkaldelse til GF med tilhørende bilag til alle medlemmer. Tilmeldingsfristen er onsdag den 14. oktober. Vel mødt i Beder Sognegård.