Vores veje er fællesveje

Fælles veje betyder, at vi har et fælles ansvar for at, vi kan komme frem – hele året.
Parker venligst din bil inde på din parcel, hvor der SKAL være plads til mindst 1 bil.
Hvis du midlertidigt må parkerer på vejen, så tag hensyn til dine naboer. Tak!

Forskningsprojekt ved Fløjstrup

Søndag den 23. november 2014 var der igangsætning af det ny skovprojekt ved Fløjstrup.

Ved Fløjstrup syd for Aarhus rejser Aarhus Kommune og Aarhus Universitet i fællesskab en skov på 5 hektar. Udover at skoven beskytter grundvandet, skal den de næste mange år fungere som forskningsområde for, hvordan man kan sikre biodiversitet, når man planter ny skov.

I dag er de 5 hektar jord ved Fløjstrup blot en gold mark. Men i løbet af de næste mange år, 300 for at være præcis, vil der på marken skyde en skov op. Vel at mærke ikke en helt almindelig skov. For selvom skoven består af træer, skal skovrejsningen foregå på fire forskellige måder som led i et storstilet forsøg. Forskere fra Aarhus Universitet vil nemlig gerne undersøge naturudviklingen i forskellige skovrejsnings metoder.