Orientering fra Miljøudvalget

Opråb til politikerne forud for byrådsbeslutning om havneudvidelsen og følgevirkninger for naturen syd for Aarhus.

Vedhæftet her er Miljøudvalget for Mariendal Havbakker, Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforeningers henvendelse til byrådet, som blev sendt til hver enkelt byrådspolitiker inden beslutningen. Vedhæftet her er hvad der efterfølgende blev bragt fra Aarhus Kommune og pressen efter byråds-beslutningen.

Indtil videre er faren drevet over, da ansøgningen hos Miljøstyrelsen omkring dumpning ud for Fløjstrup og Mariendal Strand er stillet i bero.

Vi har desværre ingen endelige garantier fået på, at dumpning eller råstofudvinding ikke kan blive en realitet igen senere, når behovet kommer, men vi holder et skarpt øje på hvordan sagen udvikler sig. At vi fik reageret så hurtigt og så mange grundejerforeninger og fællesråd står bag, har gjort et større indtryk på flere byrådspolitikere.