Bestyrelsens mission og vision

 

Bestyrelsens mission, vision, strategi og værdier

 Mål / mission

 • Stigende medlemstal
 • Bedre antenneforhold
 • Igangsætning af engprojektet
 • Oprettelse af et Natur- og miljøudvalg
 • Succes med Aura sponsorenergi
 • Implementering af ny hjemmeside

Vision /ambition

 • At området vil fremstå som et meget attraktivt sted for alle medlemmer
 • At det gode samarbejde med kommunen og børnehaven fortsætter og vil udvikle sig
 • At engprojektet bliver til gavn for medlemmerne og for engens udvikling
 • At stedets natur udvikles vha kyndig naturpleje og vil fremstå med stor diversitet
 • At grundejerne vil involvere sig og positivt, sagligt og konstruktivt tage del i bestyrelsens arbejde
 • At medlemmerne vil føle et naturligt ansvar for naboens og vores alles trivsel og tryghed

 Værdier

 • Trivsel og tryghed
 • God saglig dialog
 • Ansvar, medansvar
 • Venlighed, åbenhed, forståelse
 • Samarbejde og respekt
 • Nytænkning og initiativ

Strategi

 • Opbygge et godt samarbejde med kommunen og andre relevante instanser og personer
 • Inddrage grundejere og samarbejde med dem om de praktiske opgave
 • Løbende evaluere projekter og tiltag og justere for uhensigtsmæssigheder
 • Informere så godt det er praktisk (teknisk og tidsmæssigt) muligt og høre alle synspunkter

 

 

 

 

 

[