Nyheder

Broens opsætning

Broen opsættes desværre ikke som tidligere meddelt i denne uge. Grundet sygdom kommer NBC Marine først i uge 18. Dvs. i ugen 1-5 maj 2023. Den faktiske dag angives på hjemmesiden, når vi får besked herom.

Orientering fra Miljøudvalget

Opråb til politikerne forud for byrådsbeslutning om havneudvidelsen og følgevirkninger for naturen syd for Aarhus.

Vedhæftet her er Miljøudvalget for Mariendal Havbakker, Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforeningers henvendelse til byrådet, som blev sendt til hver enkelt byrådspolitiker inden beslutningen. Vedhæftet her er hvad der efterfølgende blev bragt fra Aarhus Kommune og pressen efter byråds-beslutningen.

Indtil videre er faren drevet over, da ansøgningen hos Miljøstyrelsen omkring dumpning ud for Fløjstrup og Mariendal Strand er stillet i bero.

Vi har desværre ingen endelige garantier fået på, at dumpning eller råstofudvinding ikke kan blive en realitet igen senere, når behovet kommer, men vi holder et skarpt øje på hvordan sagen udvikler sig. At vi fik reageret så hurtigt og så mange grundejerforeninger og fællesråd står bag, har gjort et større indtryk på flere byrådspolitikere.

Miljøudvalg

Som konsekvens af det tiltagende pres på natur og havmiljø, i vores rekreative områder syd for Aarhus, besluttede Mariendal Havbakker, Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforeninger den 30. november 2022 at nedsætte et miljøudvalg.

Se mere her

Olieudslip – Fasanvænget 1

Ole Lund, Fasanvænget 1, har haft et meget kedeligt uheld med olieudslip fra et rør i huset. Skaden er meldt til forsikringen og olieskadefonden, og der er foretaget miljøundersøgelser. Arbejdet med at udbedre skaden er godt i gang, hvilket man kan se af det opbud af materiel, der er omkring huset.  Al jord under tilbygningen fjernes og der lægges ny ”ren” jord på. Tilsyneladende er der – heldigvis –  ikke olie i jorden under hovedhuset. Arbejdet forventes at vare ca. et halvt år.