Skt. Hans aften tilbage i 2021

Der bliver alligevel afholdt Sankt Hans aften i Mariendal Havbakker i 2021. Det har den nye bestyrelse besluttet på sit konstituerende møde umiddelbart efter GF den 11. juni 2020. Se nærmere i juni nyhedsbrevet.

Er den ikke bare flot :)

Her ser I den opsatte bro, smuk og flot. Et par dygtige eksperter fra NBC Marine og nogle seje brobisser trodsede det kolde vejr og knoklede til sent onsdag aften og fik broen sat solidt 1 1/2 m ned i havbunden uden problemer. Processen blev selvfølgelige foreviget af flere medlemmer, og en af dagene vil jeg lægge en række af disse billeder ind under menuen Bro og Broen op og ned.

Ny (midlertidig) bestyrelse og nyt om broen

Formanden har i dag sendt en mail til medlemmerne, hvori der bl.a. orienteres om den nye bestyrelse (NB sidder kun til GF) og om den nye beslutning for placering af broen. Mailen kan ses her.

I mailen refereres til referat af bestyrelsesmøde mandag den 3. maj 2021. Referatet er her.

A propos bro og det interessante, at den første bro blev sat op i 1951, har en af de beboere, der har boet i Mariendal i en “menneskealder” sendt os denne Historien om badebroen i Mariendal Havbakker. Den ligge på hjemmesiden under menuen ForeningenHistorie, men den kan også ses her.

Bro – info fra formanden

Jeg kan – via min postkasse – konstatere, at vores afgåede kasserer og oldermand i forening nu agerer informationsudbringer for formanden. Det er vist ikke helt “efter forretningsordenen”, det er nok snarere uden for almindelig ordentlighed og unødvendig ild til bålet, men nuvel, vi skal jo, som de siger, “se fremad”. Det kan godt være, at der ligger spændende “ting” i postkassen, men hold nu også godt øje med nyhederne på hjemmesiden i de kommende dage.

Nyt om den nye badebro !

Opsættelsen af den nye badebro er udsat til uge 18. Det skyldes, at et par af de personer, der skulle opsætte broen, har været involveret i en trafikulykke (ikke alvorligt). Mere herom og om opsætningsdagene i næste nyhedsbrev, der kommer senere i marts.