Badebroen

Onsdag den 5. maj 2021 fik vi en ny badebro leveret af NBC Marine og sat op af firmaets folk med hjæp fra brobisser og medlemmer. Fotos fra dagen kan ses under billedarkiv.

Med den nye bro forsvandt samtidig det hidtidige brolaug ledet af en oldermand, da det på GF 2021 blev besluttet at ændre vedtægterne. I vedtægternes nye §9 Badebroen beskrives de nuværende regler vedrørende op- og nedtagning af broen samt dens vedligeholdelse.

På GF 2022 blev det besluttet, at foreningen laver en serviceaftale med NBC Marine, der indbefatter op- og nedtagning af broens træ dele hhv. forår og efterår. Dvs. stålskelettet bliver stående hele året. I 2022 bliver træ delene afmonteret og lægges på land i uge 40.

Badebroen i Mariendal Havbakker har en lang – og spændende – historie bag sig, og denne – og andet vedrørende badebroen – kan man bl.a. læse i formandens beretning for 2021.

 

red. 080922