Badebroen

I henhold til Vedtægterne §9 Udvalg kan bestyrelsen nedsætte et brolaug bestående af medlemmer af grundejerforeningen og ledet af en oldermand, men der er  ikke krav om hverken brolaug eller oldermand. Opgaven for brolaug og oldermand er  i givet fald op- og nedtagning af broen.

Et sådant egentligt udvalg har vi mellen 2018-2020 kun haft i en kort periode med et par enkelte møder, der omhandlede den gamle bros tilstand og research ifm den nye bro . Den nye bro blev opsat onsdag 5. maj 2021.

Oldermand Ole Mogensen  stod for forhandlingerne med NBC Marine, og igennem en ihærdig indsats fik  han forhandlet sig til en “god” pris. Vi takker Ole Mogensen for hans store engagement og indsats.

Efter 2020 har vi ikke noget egentligt brolaug. Broens op- og nedtagning har været udført af en oldermand  med hjælp fra en gruppe brobisser. I 2018 blev Ole Mogensen (Fasanvænget 7) valgt på GF  til oldermand.

Ole Mogensen (Fasanvænget 7)

Ole Mogensen blev valgt som oldermand på generalforsamlingen 1. juni 2018.

Henvendelser vedrørende broen bedes ske til oldermanden  på  tlf. 20851155

NB
Bestyrelsen besluttede på et møde den 3. maj 2021 midlertidigt at erstatte Ole Mogensen som oldermand og indsætte Peter Rasmussen som stedfortræder indtil GF 2021.

Grete Duvå
6