Brolaug

OLDERMAND

Ole Mogensen (Fasanvænget 7)

Ole Mogensen er vores oldermand, der blev valgt på generalforsamlingen 1. juni 2018.

Henvendelser vedrørende broen bedes ske til oldermanden  på  tlf. 20851155

I juli 2018 nedsatte bestyrelsen et brolaug bestående af

Ole Mogensen (oldermand)
Peter Rasmussen (viceoldermand)
Else Skjødt
Grete Duvå.

Brolauget har  bl.a. til opgave at varetage op- og nedtagning af badebroen, varetage den løbende vedligeholdelse samt udarbejde forslag til anskaffelse af ny bro herunder forslag til, hvornår den skal udskiftes.

Ole og Peter har derfor undersøgt modeller og priser på en ny bro og har i januar 2019 fået et tilbud fra NBC Marine på en 20m bro på ca. kr. 100.000. Dette tilbud blev præsenteret på generalforsamlingen i juni 2019. Ønsker brobisserne at slippe for arbejdet med at sætte broen op og tage den ned, kan afmontering af broen om efteråret og montering om foråret tilkøbes for  i alt ca. kr. 8.550.

På generalforsamlingen den 30. oktober 2020 blev det besluttet at anskaffe en ny bro i 2021.

Grete Duvå
071220