Miljøudvalg

Som konsekvens af det tiltagende pres på natur og havmiljø, i vores rekreative områder syd for Aarhus, besluttede Mariendal Havbakker, Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforeninger den 30. november 2022 at nedsætte et miljøudvalg.

Et miljøudvalg til beskyttelse af de rekreative områder syd for Aarhus, som nu den 1. januar 2023 består af:

Ingrid Søe, formand (tlf. 3133 1002)
Karen Boye, næstformand (tlf. 4243 4924)
Leif-Henning Jensen (tlf. 3031 6440)
Erik Zappon, medlem (tlf. 4046 1001)
Mette Skytte, medlem (tlf. 2575 1737)

Kontakt: miljoe@mariendalhavbakker.dk

Gruppen har fokus på følgende 3 områder:

At holde beboere og foreninger orienteret om de beslutninger der bliver taget af byrådet og andre højere instanser, og som har betydning for natur og havmiljø syd for Aarhus.

At arbejde for at samle kræfterne til beskyttelse af natur og havmiljø syd for Aarhus, ved at invitere foreninger og fællesråd til at samarbejde og støtte op omkring at bevare vores natur og havmiljø.

At påvirke beslutningerne til fordel for vores havmiljø og kyster, og for at sikre naturen omkring os for vores kommende generationer.

Red. 300123