Indkaldelse til Generalforsamling

Bestyrelsen har den 21. maj 2024 udsendt indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Mariendal Havbakker med tilhørende bilag til alle medlemmer af grundejerforeningen. Generalforsamlingen afholdes i –

Beder Sognegård, Kirkebakken 56, 8330 Beder

fredag den 7. juni 2024 kl. 19:30

Umiddelbart før generalforsamlingen inviteres alle medlemmer til en fælles spisning kl. 18:30. Vi byder på smørrebrød, øl, vand eller vin.
Deltagelse i spisning kræver tilmelding på mail til
formand@mariendalhavbakker.dk
senest fredag den 31. maj 2024
HUSK angivelse af sommerhusadresse, navn samt antal personer

Det kræver ikke tilmelding til selve generalforsamlingen.

Vel mødt i Beder Sognegård.
På vegne af bestyrelsen
Mette Skytte Nielsen
formand

Bilag til Generalforsamlingen :

Dagsorden
Bilag 1 (regnskab 2023)
Bilag 5A (tilbud på forlængelse af broen)
Bilag 5C (pris på ekstra bænk)
Bilag 5D (pris på Bolette)
Bilag 6A (renovering Mågevænget)
Bilag 6B (kort over eng med indtegnet sø)