Vejlaug

VEJENE

Bestyrelsen har  et vejlaug bestående af
– Bent Østergaard Olsen (vejformand)  bent_olsen@hotmail.com
– Else Skjødt
– Grete Duvå

og har vedtaget et kommissorium for udvalget samt en plan for renovering og vedligholdelse af vore veje

Udvalget har til opgave at komme med forslag til, hvordan vore veje kunne blive bedre, dvs finde gode/bedre og måske også billigere løsninger på vedligeholdelsen af vejene.

Udvalget startede på opgaven den 2. september 2017, hvor nogle medlemmer var på en grundig besigtigelsestur rundt på alle vejene, og som udløb af turen barslede de med en anbefaling i form af en vedligeholdelsesplan, hvis overordnede mål var, at vore veje skulle være OK, men ikke perfekte, for det kunne de aldrig blive.

Ifølge den har vi i 3 år vedligeholdt vore veje med knust beton, og vedligeholdelsen er foretaget af et team på 6-8 frivillige medlemmer under “ledelse” af Bent Østergaard.

Da ordningen startede, blev det besluttet at evaluere forløbet i 2020 i form af en generalforsamlingsbeslutning om det videre forløb. På GF den 30. oktober 2020 blev det  besluttet at fortsætte behandlingen med knust beton.

Som beslutningsgrundlag havde bestyrelsen udsendt følgende materiale

Bilag 1 Vedligeholdelse af vore veje
Bilag 2 Vedligeholdelse af vejene i Mariendal Havbakker

Har du ideer, forslag eller kommentarer til vejenes vedligeholdelse generelt,  er du velkommen til at  kontakte vejformand Bent Østergaard Olsen på tlf. 51801796.

Grete Duvå
23. september 2020