Vild natur og strandpark

Aarhus Kommune vokser befolkningsmæssigt og har udviklingsplaner for yderligere bosætning i de fleste af byerne syd for selve Aarhus By.
For at løse de trafikale udfordringer i forbindelse med væksten, har Aarhus Kommune bygget Giber Ringvej, der gør det meget nemmere at komme på tværs af den sydlige del af kommunen, herunder for borgerne længere inde i landet, at komme til de sydlige strande i Kommunen.
Senest har byrådet besluttet at der skal etableres vild natur på store arealer i kommunen, herunder på markarealer ved Fløjstrup og Mariendal skove – og med forventning om, at der skabes adgang for borgerne til at nyde de nye naturområder.
I dag er der allerede en del omvejskørsel for dem, der gerne vil til strandene, fordi en række veje tidligere er blevet lukkede.

På den baggrund har grundejerforeningen i samarbejde med øvrige grund- ejerforeninger i området udarbejdet et forslag, hvori der gives ideer og anvisninger på, hvordan der med en strandpark kombineret med adgang til den vedtagne vilde natur kan etableres et rekreativt knudepunkt med stor kapacitet ved Aarhus Bugten for den sydlige del af kommunens borgere og som udflugtsmål generelt.

Forslaget er afleveret til Aarhus Kommune i forbindelse med borgerind-dragelsesprocessen om vild natur, og indgår nu i Kommunens samlede overvejelser om, hvordan den vilde natur med borgeradgang bedst tilveje-bringes i området ved Fløjstrup og Mariendal Skove.

Se forslag