Indbydelse til Generalforsamling 2016

Kære Medlemmer!

Der indbydes hermed til den årlige generalforsamling, som afholdes
mandag den 6. juni 2016 kl. 19.30 i Malling Sognegaard (se menuen Generalforsamling).
Kom venligst i god tid. Lokalet åbner kl. 19.00, hvor vi er klar til registrering og udlevering af stemmesedler.
Følgende er vedhæftet: Dagsorden for generalforsamlingen, regnskab for 2016, reviderede vedtægter for Grundejerforeningen.
Badebroen
Opsætning af badebroen var planlagt til opsætning lørdag den 21. maj. Desværre er der opstået nogle praktiske problemer, og vi har derfor, i samarbejde med oldermanden, valgt at udsætte opsættelsen. Det endelige tidspunkt for opsætningen vil vi annoncere på vores nye hjemmeside www.mariendalhavbakker.dk
Engen
På hjemmesiden vil vi også orientere om hvornår kreaturerne kommer på engen. Transport af kreaturerne kommer til at foregå på en vogn, og det vil ske i løbet af uge 22 eller uge 23. Det endelige tidspunkt bekendtgøres på hjemmesiden, sammen med øvrige meddelelser og annonceringer.
Har du brændbart organisk materiale, så er adgangen med trailer og mindre køretøjer til bålpladsen åben for enden af Mågevænget frem til onsdag den 22. juni kl. 14.00. Kom med alt hvad I har fra haven, og som er egnet til et godt og miljøvenligt bål.
Vejene – og ingen parkering på vejene den 23. og 24 maj 2016
Som I sikkert har opdaget, så er vores entreprenør, Rasmus Pedersen, påbegyndt med at renovere vejene og opfylde de mange huller. Når dette arbejde er udført, så bliver vejene ”høvlet” med en ny vejhøvl, som Rasmus har anskaffet. For at få plads på vejene til at udføre denne opgave, er det vigtigt, at alle personbiler og andre køretøjer bliver parkeret på Jeres egen grund, eller nede på engen ved Mågevænget.
Vi henstiller derfor til, at der er fri passagen og ingen parkerede biler i dagene mandag den 23. og tirsdag den 24. maj.
Sankt Hans Aften, torsdag den 23. juni 2016
Programmet for Sankt Hans Aften er næsten på plads, og vil være klar til udlevering på generalforsamlingen. Programmet vil blive annonceret i vore standere, ligesom vi også vil omtale alle detaljer på hjemmesiden www.mariendalhavbakker.dk (bemærk at hele teksten skrives i ét ord uden mellemrum).

Tilbage til Generalforsamlingen. Vi håber på stor tilslutning og glæder os til at se Jer, og jeg vil ved samme lejlighed opfordre de mange nye medlemmer til også at deltage.
Venlige hilsener – på gensyn den 6. juni – og god sommer!