Opsættelse af badebroen

Til orientering for vore badeglade medlemmer vil badebroen blive sat op lørdag, den 27. maj 2017. Brobisserne er indkaldte og parate til at give en tørn for, at den kommer godt i vandet.