Om Klub Mariendal

Klub Mariendal blev startet i september 2016 som en klub for medlemmerne, dvs. at klubbens liv og aktiviteter i stort omfang skulle bestemmes af medlemmerne. Bestyrelsen skød klubben i gang, men da klubbens aktiviteter ikke er en vedtægtsbestemt opgave, besluttede bestyrelsen, at klubben skulle lægges uden for bestyrelsens regi, dvs. at ansvaret for klubben og dens aktiviteter skulle ligge hos tovholder og eventuelle hjælpere. Det helt overordnede ansvar ligger dog hos bestyrelsen, da klubben er etableret inden for foreningens rammer.

Det kan være lidt spidsfindigt at forstå, hvad KM er for en størrelse, men måske kan dette “papir” hjælpe lidt på forståelsen.

KMs indhold og opgaver er beskrevet i Kommissorium Klub Mariendal, som løbende justeres.

Med klubben ønsker vi at inddrage medlemmerne i et fælles mål om at lære hinanden at kende og skabe trivsel og tryghed gennem fælles oplevelser og på denne måde fremme det sociale liv i foreningen.

KM har stået for forskellige arrangementer i årenes løb, herunder bl.a. Skt Hansaften, sommerfest i august og en vinaften i november.

Arrangementerne annonceres dels på hjemmesiden under menupunktet Arrangementer Klub Mariendal og dels i standerne.

Tovholder for KM er et medlem af bestyrelsen, og alle henvendelser vedr. KM bedes rettet til tovholder.

Byd ind  med ideer og  forslag til aktiviteter til nuværende tovholder
Peter Rasmussen
tlf. 23402576

Grete
7. juni 2022