Telt og Grill

Leje af telte, borde, stole og grill

Foreningen råder over 2 telte

1) Nyt telt (købt dec. 2017) 5 x 8 m (det store telt)
2) Andet telt 4 x 6 m (det lille telt)

samt 2  store grill, 6 borde til 8 personer og 52 nye stole.

Priser for leje
1  telt                      kr. 300
2 telte                    kr. 500
1  grill                    kr.    50
1 bord                    kr.    25
1 stol                      kr.    12
1 bord + 8 stole  kr. 100

NB Telt, grill, borde og stole er uden beregning til vejfest. Bestil størrelse/antal i god tid.

For leje kontakt Benno Nielsen
på tlf. 86 93 27 70

Betaling af leje
    1)  Betaling sker til foreningens konto  2273-0565391585. Husk at anføre navn og sommerhusadresse
2) Besked om, at betaling er foretaget, sendes til Benno. 

Kalender over udlejning 2020
2 telte lørdag den 11. juli 2020 til Knud Bjødstrup, Svalevænget 1.

lille telt, 3 borde og 24 stole er udlejet fra fredag den 31. juli til søndag den 2. august 2020 til Jens Otto Pedersen, Svalevænget 17.

VIGTIGT
Telte
Vær mærksom på, at teltet skal være helt tørt, inden det pakkes sammen ! Ellers bliver teltene let jordslået, så må vi købe nye, og det koster ! TAK 🙂

Grill
Der skal sand i bunden ved brug af grill, og grill skal afleveres rengjort.

9. januar 2020